M O T O R W E R K


betaalbaar modern en klassiek motorplezier


Hulp bij het registratie formulier

Hulp bij het registratie formulier

Als u iets wilt bestellen uit onze webshop, dan is registratie noodzakelijk. Wij gebruiken bijvoorbeeld uw opgegeven adres als het verzendadres. Ook is het voor u prettig met uw naam te kunnen worden aangesproken. Wij zullen deze aanmeldgegevens nooit verder verspreiden. Mocht u het wachtwoord zijn vergeten, stuurt u dan even een e-mail aan info@motorwerk.nl en wij helpen u graag verder.

Het registratieformulier bevat een vervelende bug. Wij kunnen het probleempje dat daardoor kan ontstaan helaas niet verhelpen. Maar er is wel een goede uitweg.

Als u het formulier meteen zonder fouten te maken invult en de anti-spam code aan het einde juist invult, dan is er geen enkel probleem. U kunt meteen uw onderdelen gaan bestellen.

Maar, vergeet u bijvoorbeeld een verplicht veld in te vullen en u vult correct de anti-spam code in dan openbaart zich de bug. Ten eerste worden al uw ingevulde velden gewist. Gelukkig onthouden veel browsers wat u in welk veld had ingevuld, dus dat is niet zo vervelend. Wél vervelend is dat de anti-spam code onder aan het formulier niet lijkt te zijn vernieuwd. U vult dan netjes weer die code, maar het systeem heeft intern inmiddels al een nieuwe code. Weer fout! Terwijl u alles goed had ingevuld.

De oplossing: mocht u een fout hebben gemaakt en u ziet weer het verse, lege formulier. Doe dan een "page reload" met uw browser. Dat is functietoets F5 of het ronddraaiende pijltje naast de adresbalk. Hierdoor wordt de nieuwe anti-spam code wél correct getoond. Vult u dan alles verder juist in, dan is uw registratie alsnog succesvol opgeslagen.

U kunt nu uw onderdelen gaan bestellen.M O T O R W E R K | betaalbaar modern en klassiek motorplezier | ©2012-2023

Powered by FreeWebshop.org